نمونه کارهای ما

درباره صنایع سنگ خانی

سابقه صنعت سنگ به قرنها پیش میرسد، از زمانی که سنگ در دستان هنر مند شکل میگرفت و توسط زحمتکشان این صنف به سختی فراوری می شد .
سنگ امروزه بخش مهمی از هر ساختمان بوده و نماد زیبایی و استحکام میباشد.

صنعت فراوری سنگ امروز در سطح کشور گسترش یافته و نزدیک به صدها واحد فراوری در حال فعالیت میباشند که تعدادی از این واحدها دارای تکنولوژی روز دنیا بوده و محصولاتی رقابتی با کشورهای دیگر تولید میکنند .

طراحی نمای صنایع سنگ خانی

برای داشتن نمایی زیبا و مدرن

با ما تماس گرفته و از طرح های ما

دیدن نمایید